Om oss

På dette nettstedet vil du jevnlig finne oppdaterte artikler og innhold innenfor de emnene vi dekker. Nettsidene er fortsatt under oppdatering og følgelig er innholdet i enkelte kategorier noe tynt, men vår faste skribent Stein Isaksen har spisset blyanten og vil sørge for at det jevnlig kommer relevante nyheter her. Ta derfor kontakt med Stein direkte gjennom kontaktskjemaet dersom du har tilbakemeldinger eller spørsmål.

Nettstedet er for øvrig en del av Flakes-gruppen, som er et stort konsern i denne bransjen og som holder til med sine hovedkontorer i selveste oljehovedstaden Stavanger.